VZKAZY

 

IN TIME

» Obchodní podmínky

Klára Šafránková

Mýdlárna Šafrán

Karlovka 62, 407 29 Velká Bukovina

IČ: 76267334

DIČ: CZ8554152596

Tel.: 608382022

E-mail: mydlarnasafran@seznam.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě „Mýdlárna Šafrán - Klára Šafránková“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.mydlarnasafran.cz

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.obchudekstastnanahoda.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. A zároveň tak souhlasí s reklamačním řádem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů.

Potvrzením objednávky stvrzuje kupující souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Místem dodání objednávky je adresa uvedená v objednacím formuláři.

Kupující má právo stornovat objednávku prostřednictvím e-mailu či telefonicky do 24 hodin bez sankcí.

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad a s platným daňovým dokladem.

 

4. CENA A PLATBA ZBOŽÍ

Uvedené ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné.

V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby na účet je cena splatná       do 5 dnů od potvrzení objednávky.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty do 3pracovních dnů (pokud je u zboží napsána dostupnost "ihned") od přijetí objednávky v případě platby dobírkou. V případě platby na účet je zboží expedováno do 3 pracovních dnů od přijetí platby na účet.

Pokud zboží skladem není, informujte se na jeho dostupnost e-mailem.

U zboží na objednávku, bude termín dodání domluven konkrétně po telefonu nebo e-mailem.

 

6.  CENA DOPRAVNÉHO

Zboží je doručováno Českou poštou na zákazníkem uvedenou adresu. O expedici bude zákazník informován e-mailem. Možné telefonicky po předchozí domluvě.

V pracovních dnech doručuje Česká pošta většinou do 24 hodin od expedice - doporučení zásilka, balík do ruky, balík na poštu.

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle jím zvoleného typu dopravy (volba typu dopravy musí odpovídat pravidlům České pošty pro jednotlivé zásilky):

BALÍK DO RUKY - hmotnost do 2kg - 103Kč

- hmotnost do 4kg - 109Kč

BALÍK NA POŠTU - hmotnost do 2kg - 94Kč

- hmotnost do 4kg - 100Kč

DOPORUČENÝ BALÍČEK - hmotnost do 0,5kg - 59Kč

- hmotnost do 1kg - 64Kč

- hmotnost do 2kg - 68Kč

DOPORUČENÉ PSANÍ - 50Kč (při zasílání např. látkových pytlíčků, max 4ks mýdel)

DOBÍRKA - připočítává se 40Kč

 

OSOBNÍ ODBĚR - ve Velké Bukovině, Děčíně, České Kamenici nebo České Lípě (po předchozí domluvě mailem nebo po telefonu) ZDARMA

 

7. ZÁRUKA ZBOŽÍ

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

 

8. REKLAMACE

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.


Podmínky pro uznání reklamace:

- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
- nebyla překročena záruční lhůta
- byl předložen doklad o zakoupení

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení. Pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé.


Reklamaci nelze uplatnit:

- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením
- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno přírodními živly

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a případně se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční době. Pokud je zboží vyměněno, začíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.


Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí kupujícího.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, informuje prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo písemně) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Za těchto podmínek bude objednávka bezplatně stornována.

Kupující má podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být doloženy veškeré dokumenty. Kupující odešle vrácené zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku na udané číslo účtu nebo jinak na základě vzájemné dohody nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Prodejce má nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.
Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám.